โครงการทุน

กิจกรรมค่ายเปิดกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายเปิดกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 16-19 กันยายน 2565

วันที่ 16 -19 กันยายน ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ณ โรงแรมศักดิ์สยาม นนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จ.นนทบุรี

ประกาศผลนักเรียนทุนฯใหม่ 2565

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

ประกาศรับนักเรียนทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ โควิด 19

ผู้ที่ได้รับทุนฯ จากโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด19 จะได้รับทุนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด 19

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

1 2