Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

“จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นโครงการ ที่สานต่อจากโครงการ ปักไผ่ชะลอคลื่น ซึ่งศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกันคิดโครงการเพื่อตอบแทนสังคม โดยมี โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า เป็นผู้สนับสนุน เพราะนอกจากโครงการทุนการศึกษาฯ จะมอบทุนการศึกษา กิจกรรมแนะแนว อบรมจริยธรรม และกิจกรรม ให้ความรู้เสริมทักษะแก่นักเรียนทุนฯ จนจบการศึกษาแล้ว โครงการทุนฯ ยังปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนสังคม ผันตัวเอง “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

ปัจจุบัน พ.ศ.2563 ปลูกแล้ว

0

ต้น

ข่าวกิจกรรม โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564“นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์..”เมื่อวันที่ ...
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6 ปลูกแล้ว 30,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6 ปลูกแล้ว 30,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น ...
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ร่วมกับ 3ม. ปลูกป่าชายเลน 8,500 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ร่วมกับ 3ม. ปลูกป่าชายเลน 8,500 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น ...
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 เรียนรู้การให้ อย่างยั่งยืน

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 เรียนรู้การให้ อย่างยั่งยืน

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น ...
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น ...
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ปิดทองหลังพระ : ไม่ใช่ปลูกแล้วจบ พวกเราอาสาไปซ่อมแซม

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ปิดทองหลังพระ : ไม่ใช่ปลูกแล้วจบ พวกเราอาสาไปซ่อมแซม

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น ...
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 1 สานต่อจาก ปักไผ่ชะลอคลื่น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 1 สานต่อจาก ปักไผ่ชะลอคลื่น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.