Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

แจ้งข่าวนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนฯ

ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่องรอบที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนฯ

ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่องรอบที่ 2/2564

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียนทุนฯ

แบบฟอร์มขอรับทุนต่อเนื่อง 2564 (นร.ทุนเดิม เท่านั้น)

สำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง จนจบชั้นอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่องประจำปี 2564)

หนังสือแจ้งสถานศึกษาว่าเป็นนักเรียนทุนฯ

สำหรับนักเรียนทุนฯ ที่ย้ายสถานศึกษา ให้นำหนังสือนี้ยื่นที่กองกิจการนิสิต/นักศึกษา ของสถานบันใหม่ที่จะเข้าไปศึกษา เพื่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา

แจ้งจบการศึกษา

สำหรับนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา แจ้งจบการศึกษา

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.