Knowledge sharing

ความเคยชิน เป็นสัญญาณอันตราย

ทำไมเราจึงต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา… เพราะหากเราไม่รู้จักที่จะตั้งคำถาม เราจะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่รู้สึกที่อยากจะหาคำตอบ เพราะการจะได้มาซึ่งคำตอบ จะทำให้เรารู้จักใช้ความคิด ต้องผ่านกระบวนการคิด การค้นคว้า และการลงมือทำ เพื่อให้ได้คำตอบในที่สุด

เปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยน

ในยุคการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานหรือริเริ่มหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ทำดีแล้วไม่ท้อ ทำแล้วต้องทิ้ง

เคล็ดลับอย่างไรในการทำงานเพื่อสังคมให้มีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้ก็ยังคงมีคำถามเสมอว่า เราจะทำดีอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกไม่ท้อ และไม่ทุกข์กับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ชีวิตต้องมีแผนสำรอง

มีการประเมินกันว่าโควิด19 ได้เปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตของคนเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในมุมเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ต่างได้รับผลกระทบ ..การปล่อยสิ่งที่เคยมี เพื่อต้องไปเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย

เรียนรู้เรื่องคน

หนึ่งในปัญหาของมนุษย์ทำงานที่มักจะถูกพูดถึงกันเสมอ คือการทำงานกับ “คน” ในองค์กร … ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของผู้ประกอบการ หัวหน้า ลูกน้อง ล้วนแต่ต้องอาศัยกันและกันในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

ตัวช่วยสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร

ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันง่ายและมากขึ้น (Interact) กันตลอดเวลา มีการประมาณการณ์ว่าแค่ข้อความที่ถูกส่งต่อกันมีมากกว่า 80 ล้านแชทต่อวัน ..เพราะอะไรคนเราถึงต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ??

วัยเรียน กับการยกระดับของความคิด

คนเราทุกคนมีชุดกระบวนความคิด (Paradigm) โดยธรรมชาติ แต่จะทำอย่างไรให้ยกระดับของความคิดให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ..