Knowledge sharing

เมื่องานอดิเรก กลายเป็นตัวช่วยให้เกิด แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking)

Lean Thinking เป็นแนวคิดที่องค์กรยุคหลังโควิด19 นำมาปรับใช้ เพื่อปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างให้เกิดมูลค่าพร้อมส่งเสริมการปรับตัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จงเป็นดังตาน้ำส่งต่อสิ่งที่ดี ให้เป็นความยั่งยืนแก่สังคมของเรา

ทุกๆยี่สิบปีจะมีกลุ่มของเด็กๆ ที่เป็นวงจรเข้าสู่วัยการเจริญเติบโตไปจนถึงวัยทำงาน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ความแตกต่างและช่องว่างที่เกิดขึ้น ทำให้คนเรามีทักษะและเข้าสู่การพัฒนาที่แตกต่างกัน…

เมื่องานอดิเรกคือความหลากหลายให้ได้เรียนรู้

ทำไมเราจึงต้องมีงานอดิเรก ทำไมดนตรี กีฬาถึงกลายเป็นแหล่งจุดพลังที่ให้ทักษะมากกว่าที่เราคิด เพราะทักษะที่เกิดขึ้น สร้างความสมดุลให้กับชีวิต พัฒนาทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังต้องพร้อมที่จะลงมือทำ

ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ เรายังคงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเสมอ ซึ่งสัญชาตญาณของการอยากเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวนั้น…

ความเคยชิน เป็นสัญญาณอันตราย

ทำไมเราจึงต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา… เพราะหากเราไม่รู้จักที่จะตั้งคำถาม เราจะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่รู้สึกที่อยากจะหาคำตอบ เพราะการจะได้มาซึ่งคำตอบ จะทำให้เรารู้จักใช้ความคิด ต้องผ่านกระบวนการคิด การค้นคว้า และการลงมือทำ เพื่อให้ได้คำตอบในที่สุด

เปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยน

ในยุคการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานหรือริเริ่มหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ทำดีแล้วไม่ท้อ ทำแล้วต้องทิ้ง

เคล็ดลับอย่างไรในการทำงานเพื่อสังคมให้มีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้ก็ยังคงมีคำถามเสมอว่า เราจะทำดีอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกไม่ท้อ และไม่ทุกข์กับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ชีวิตต้องมีแผนสำรอง

มีการประเมินกันว่าโควิด19 ได้เปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตของคนเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในมุมเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ต่างได้รับผลกระทบ ..การปล่อยสิ่งที่เคยมี เพื่อต้องไปเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย

เรียนรู้เรื่องคน

หนึ่งในปัญหาของมนุษย์ทำงานที่มักจะถูกพูดถึงกันเสมอ คือการทำงานกับ “คน” ในองค์กร … ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของผู้ประกอบการ หัวหน้า ลูกน้อง ล้วนแต่ต้องอาศัยกันและกันในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

ตัวช่วยสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร

ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันง่ายและมากขึ้น (Interact) กันตลอดเวลา มีการประมาณการณ์ว่าแค่ข้อความที่ถูกส่งต่อกันมีมากกว่า 80 ล้านแชทต่อวัน ..เพราะอะไรคนเราถึงต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ??

1 2