นักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า “ชวนน้องอ่าน ปันเรื่องเล่า”

ภายใต้โครงการชุมชนอุดมปัญญา สำนักพิมพ์มติชน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ห้องประชุมสุรศิริอักษร จังหวัด นครราชสีมา

“ส่งต่อความคิดรักการอ่าน สร้างประโยชน์กลับคืนสู่แก่สังคม”

"ปี 2566 เป็นปีที่โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าครบรอบ 22 ปี ที่ทำงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษา และมีแนวคิด ส่งต่อการรักการอ่าน ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการอ่าน และได้อ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์ จึงร่วมกับชุมชนอุดมปัญญา สำนักพิมพ์มติชน เพื่อมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3. โรงเรียนบุญวัฒนา 4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 5. โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาฯ ได้ชวนนักเรียนทุนฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ และใกล้เคียงมาร่วมมอบหนังสือ ถ่ายทอด แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเล่มโปรดให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจุดประกายการรักการอ่าน และรู้จักคุณค่าของ การส่งต่อคืนประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบการแบ่งปันองค์ความรู้อีกด้วย


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

Post Views: 400