กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกกว้างการเรียนรู้"

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จ.นนทบุรี

"ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3"

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ณ โรงแรมศักดิ์สยาม นนทบุรี

เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้” ของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ระหว่างวันที่ 3- 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมศักดิ์สยามนนทบุรี   ซึ่งครั้งนี้นักเรียนทุนจากทั่วประเทศยังคงมาร่วมกิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือมะขามป้อมที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการเติบโตของเยาวชนจากภายในสู่ภายนอกมาทำกิจกรรมตกผลึกความคิด และสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนทุนได้ทบทวนตัวเอง รู้จักการเป็น ผู้ฟัง และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตกับผู้อื่น และยังคงได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกรอาจารย์แพทย์ ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล  ชวนนักเรียนทุนรู้จักรับมือกับความความเครียดการรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อรับมือและคลี่คลายกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ

ทั้งนี้ ในช่วงกิจกรรมสื่อสารด้วยหัวใจซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษาฯ คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัยและคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ได้เปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนฯ ได้สื่อสารเรื่องราวและสอบถามแนวคิดในการดำเนินชีวิตจนไปถึงการวางแผนการเรียน การทำงานในอนาคต โดยคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ได้กล่าวถึง “คุณค่า ของนักเรียนทุนที่เป็นเยาวชนของประเทศและกำลังจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ว่านี่คือทรัพย์สินที่มีค่าของประเทศ ควรแก่การที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา โดยหวังว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางไหนก็ขอให้คำนึงถึงคุณค่าของตัวเองเพื่อที่จะได้เลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตนเองและสังคมรอบข้าง”

สำหรับกิจกรรมที่โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าได้ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเติบเต็มศักยภาพของนักเรียนทุนฯ โดยในปี 2566 ยังมีกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยการสนับสนุนความหลากหลายในการเติบโตของเยาวชนให้คืนคุณค่ากลับคืนสังคมรอบข้างด้วยเป้าหมาย Personal Goal ให้พวกเขาเข้มแข็งและเติบโตจากภายในสู่โลกภายนอกบนเส้นทางที่ยังคงคำนึงถึงสังคมส่วนรวม เพื่อส่งต่อ และขยายผลการเป็นคนคุณภาพที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 1,001