Knowledge Sharing


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

php
Lean Thinking เป็นแนวคิดที่องค์กรยุคหลังโควิด19 นำมาปรับใช้ เพื่อปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างให้เกิดมูลค่าพร้อมส่งเสริมการปรับตัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Read more
php
ทุกๆยี่สิบปีจะมีกลุ่มของเด็กๆ ที่เป็นวงจรเข้าสู่วัยการเจริญเติบโตไปจนถึงวัยทำงาน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ความแตกต่างและช่องว่างที่เกิดขึ้น ทำให้คนเรามีทักษะและเข้าสู่การพัฒนาที่แตกต่างกัน... Read more
php
ทำไมเราจึงต้องมีงานอดิเรก ทำไมดนตรี กีฬาถึงกลายเป็นแหล่งจุดพลังที่ให้ทักษะมากกว่าที่เราคิด เพราะทักษะที่เกิดขึ้น สร้างความสมดุลให้กับชีวิต พัฒนาทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว Read more
php
ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ เรายังคงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเสมอ ซึ่งสัญชาตญาณของการอยากเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวนั้น... Read more
php
ทำไมเราจึงต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา... เพราะหากเราไม่รู้จักที่จะตั้งคำถาม เราจะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่รู้สึกที่อยากจะหาคำตอบ เพราะการจะได้มาซึ่งคำตอบ จะทำให้เรารู้จักใช้ความคิด ต้องผ่านกระบวนการคิด การค้นคว้า และการลงมือทำ เพื่อให้ได้คำตอบในที่สุด Read more
php
ในยุคการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานหรือริเริ่มหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้ดียิ่งขึ้น Read more
php
เคล็ดลับอย่างไรในการทำงานเพื่อสังคมให้มีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้ก็ยังคงมีคำถามเสมอว่า เราจะทำดีอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกไม่ท้อ และไม่ทุกข์กับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น Read more
php
มีการประเมินกันว่าโควิด19 ได้เปลี่ยนโฉมหน้าชีวิตของคนเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในมุมเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ต่างได้รับผลกระทบ ..การปล่อยสิ่งที่เคยมี เพื่อต้องไปเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่าย Read more
php
หนึ่งในปัญหาของมนุษย์ทำงานที่มักจะถูกพูดถึงกันเสมอ คือการทำงานกับ “คน” ในองค์กร ... ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของผู้ประกอบการ หัวหน้า ลูกน้อง ล้วนแต่ต้องอาศัยกันและกันในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย Read more
php
ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันง่ายและมากขึ้น (Interact) กันตลอดเวลา มีการประมาณการณ์ว่าแค่ข้อความที่ถูกส่งต่อกันมีมากกว่า 80 ล้านแชทต่อวัน ..เพราะอะไรคนเราถึงต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ?? Read more
php
คนเราทุกคนมีชุดกระบวนความคิด (Paradigm) โดยธรรมชาติ แต่จะทำอย่างไรให้ยกระดับของความคิดให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ .. Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.