เปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยน

ในยุคการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานได้ลดขั้นตอน ลดเวลาและลดงบประมาณ ที่จะริเริ่มหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งหลายองค์กร ต่างนำเทคโนโลยีและการใช้สื่อ Media มาสนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา เจ้าของสถานประกอบการ คนทำงาน ต้องเรียนรู้ความท้าทายใหม่ๆ และปรับตัวให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการใช้บริการหรือการใช้สินค้า

คนทำงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ทั้งหัวหน้าทีม หรือลูกน้องควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

  1. ความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น สถานการณ์โควิด ทำให้คนเราต้องเปลี่ยนแปลง การยอมรับการถูกลดเงินเดือน หรือการหัดใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้ การหัดเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่อยๆจึงมีความสำคัญ
  2. ความเข้าใจตัวเอง จะนำทางชีวิตตัวเองได้ซึ่งเกิดจากการความกล้าหาญ ที่จะคิดและทดลอง จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เราไม่เคยรู้เลยเราถนัดงานอะไร เพราะเราไม่เคยลองทำ หลายคนที่เข้าใจตัวเองคือ คิดแล้วทำ ทำแล้วพลาด พลาดแล้วเรียนรู้
  3. ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม เราคือพลเมืองโลกคนหนึ่ง เอเชียเป็นอย่างไร จีนเป็นอย่างไร สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร และสหภาพยุโรปเป็น อย่างไร เป็นใจที่เปิดกว้างจะเหมือนจานรองรับความรู้ใหม่ๆ ความรู้ต่างๆ เข้ามา
  4. ความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ ผู้นำไม่ได้หมายถึงแค่ในองค์กรแต่การทำงานที่มีทักษะเป็นผู้นำจะเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับทีมได้ สามารถเจรจาต่อรองกับคนอื่นได้ สิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝน

อกจากนี้ การก้าวไปสู่มืออาชีพ ของคนทำงานในยุคปัจจุบันควรมีการทำความเข้าใจโลก 4 ด้าน ได้แก่

  1. รู้สิ่งแวดล้อม เข้าใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ เรียนรู้ที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่
  2. รู้เรื่องเศรษฐกิจ รู้ธุรกิจยุคนี้เป็นอย่างไร
  3. รู้ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับโลก รู้กว้างมากขึ้นซึ่งสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆ วัฒนธรรมอื่นๆได้ด้วย เพราะโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันเสมอ
  4. รู้จักสุขภาพตัวเอง ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี เพราะโลกยุคนี้เรียกร้องความเข้าใจตัวเองทั้งด้านจิตใจและกาย

หลักบริหารงานไม่ต่างจากการบริหารชีวิตที่ต้องปรับให้มีความสมดุล การรอบรู้และเปิดใจให้กว้างเป็นความได้เปรียบของบุคคลที่จะประสบความสำเร็จ แม้จะต้องเจออุปสรรค หากมีติดตัวไว้บ้างแม้ไม่ครบทุกข้อจะทำให้เราสนุกกับการใช้ชีวิต เหมือนเรามีอุปกรณ์ในมือในการทำงาน ที่พร้อมจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เสมอ

เพราะใครที่ปรับตัวได้ไว ย่อมได้เปรียบกว่า ดังคำที่เปรียบเทียบว่า “เราเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเอง หรือจะรอให้ถูกเปลี่ยน”  สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 1,051