Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกิจกรรมอาสา และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ "การให้" เพื่อคืนสู่สังคม

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ...
รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ารับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ปิดทองหลังพระ ดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษามากว่า 19 ปี โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงศ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา ...
ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวคนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคมจากโควิด-19 ...
“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า ...
กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน

กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน

กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปันเนื่องด้วย เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ...
กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม.

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม.

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชนโครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)กทม.เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรม ช่าง ชอบช่วย ...
หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้าสู่ชาวใต้เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทยทำให้โรงเรียน และชุมชนในหลายพื้นได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับเดือดร้อนเป็นวงกว้างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการทุนฯ จึงจัดกิจกรรม “หนักจะกลายเป็นเบา ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.