Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกิจกรรมอาสา และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ "การให้" เพื่อคืนสู่สังคม

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ...
รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ารับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ปิดทองหลังพระ ดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษามากว่า 19 ปี โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงศ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา ...
ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวคนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคมจากโควิด-19 ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.