Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

วัยเรียน กับการยกระดับของความคิด

อ้างอิงข้อมูลจาก รายการ Business Connection FM 96.5 โดย คุณทรงพล ชัญมารตรกิจ

คนเราทุกคนมีชุดกระบวนความคิด (Paradigm) โดยธรรมชาติแต่จะทำอย่างไรให้ยกระดับของความคิดให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ..

สถานการณ์ที่เห็นได้ชัด คือ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ( Covid-19 coronavirus disease starting in 2019) ที่แพร่ระบาดในไทยตั้งแต่ปี 2563 จนถึงวันนี้ เป็นอีกสถานการณ์ที่นำความเปลี่ยนแปลงและทำให้หลายๆคนต้องเรียนรู้ใหม่ เพราะการดำเนินชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้น เราควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับความคิดของเรา

ในบทบาทของนักเรียน ที่ยังเป็นผู้เรียนรู้ย่อมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการเรียนที่ต่างจากที่เคยปฏิบัติ ทุกคนต่างต้องเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ของผู้เรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการหาข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้กับมันอย่างเต็มที่ อย่างปราศจากอคติที่จะเป็นอุปสรรคและกับดักให้หลายคนไปไม่ถึงเป้าหมาย

ปัจจุบันการเรียนออนไลน์ของนักเรียนไทยประกอบด้วย

1. การเรียนออนไลน์แบบอิสระ  สำหรับนิสิต นักศึกษาในชั้นระดับอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นช่วงเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่จึงไม่มีการบังคับแต่ต้องอาศัยความรับผิดชอบและรู้หน้าที่ที่จะเข้าเรียนในระบบที่ทางสถาบันจัดขึ้นด้วยตัวเองข้อดีที่เราสามารถทำได้ คือ เราสามารถจัดสรรเวลาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีเวลาเพิ่มมากขึ้นที่จะใช้เวลาไปกับการสืบค้น หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาตัวเอง

2. การเรียนออนไลน์ตามที่สถาบันกำหนดตารางการเข้าเรียนอย่างเคร่งครัด มักจะใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เรียนไปพร้อมๆกับอาจารย์ผู้สอนในคาบวิชาเรียน ข้อดีที่เราจะได้ คือเราจะได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ เรียนรู้เทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียน การทำรายงาน การเข้าสอบเพื่อสื่อสารกับครูผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้น ด้วยเครื่องมือออนไลน์

3. การเรียนแบบใช้เอกสาร (ใบงาน) กรณีที่สถาบันกำหนดให้เป็นกรณีพิเศษแก่นักเรียน ซึ่งมีข้อดีที่ทำให้ผู้เรียน รู้จักที่จะสรุปความ พิจารณาและไตร่ตรองก่อนที่จะนำเสนอผ่านเอกสาร

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนที่นักเรียน นักศึกษา วัยแห่งการเรียนรู้ จะได้ประโยชน์ คือการปรับตัว ยกระดับความคิดของตัวเองให้สามารถปรับเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้กำหนดชุดกระบวนความคิด (Paradigm)  ว่าจะให้เป็นบวกหรือลบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

"ดังนั้น การยกระดับความคิด ของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการหาข้อดีของทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา"


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 605