Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

"เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสู่ภายนอกด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด"

กิจกรรม เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 4

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม The loft resort กรุงเทพฯ

เยาวชนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้เดินทางจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์รีสอร์ท  กรุงเทพมหานคร โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องตามแนวคิดของโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ซึ่งในปีนี้ยังคงเน้นการเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เข้มข้น เชื่อมโยงตัวเองและสังคมรอบข้าง เพื่อสร้างการตื่นรู้จากภายใน ส่งต่อคุณค่าสู่ภายนอก Broaden Horizon 

วันแรกกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม โดยพระวชิระ สุปภาโส พระวิทยากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาค่ายโครงการคุณธรรมผ่านกิจกรรมธรรมะให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยพระอาจารย์ได้จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ให้เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้าได้ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหา การรู้จักช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อคนรอบข้าง เชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพระอาจารย์ยังให้ข้อสรุปว่าเด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า เติบโตและเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน โดยเฉพาะความคิดที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ และขอให้รักษาจิตใจที่ดีงามเช่นนี้ให้เหมือนรักษาบ้านของเรา ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์หรือปัญหาอะไรทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปด้วยสติและความเข้าใจ

สำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาจิตใจจากภายในสู่ภายนอก ได้วิทยากรด้านจิตวิทยาและการออกแบบการเรียนรู้การเติบโตจากภายในสู่ภายนอกอย่าง ทีมมะขามป้อม ที่ยังคงเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมให้เชื่อมต่อ และออกแบบให้มีความเข้มข้นขึ้นตามการเติบโตของนักเรียนทุนฯ ภายใต้แนวคิด Broaden Horizon  โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนฯ ได้เรียนรู้ร่วมกัน กล้าแสดงความเห็นด้วยเหตุและผลต่อสถานการณ์และประเด็นต่างๆ อย่างแหลมคม อีกทั้งยังมีทีมวิทยากรที่มอบความรู้ด้านบริหารจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการเงินออมและวิธีการวางแผนทางการเงินในอนาคต การเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนฯ รู้วิธีจัดการกับปัญหาที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ การก้าวออกจากพื้นที่เดิมสู่พื้นที่เรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นคนที่พร้อมจะก้าวไปสู่โลกของการทำงาน รวมถึงการเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างด้วยวิธีการทำ CPR และเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้มีอาการอาหารติดคอ จากทีม TEACH FOR LIFE ซึ่งรวมไว้ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการช่วยชีวิต

นอกจากนี้คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้เข้าพบเพื่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างกัน พร้อมมอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุนฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนทุนฯ ในสายวิชาต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนและเป็นพื้นที่ Growth zone ให้กับเยาวชนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้มีช่วงเวลาสำคัญในการตกผลึกความคิดและแลกเปลี่ยนเครือข่ายเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

และสุดท้าย ในกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนทุนฯ ได้กำหนดกิจกรรมและถอดบทเรียนด้วยตัวเอง เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนในการออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคต อีกด้วย

#ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า #โครงการทุนการศึกษา #เราเชื่อว่าการให้การศึกษาคือการมอบโอกาสทั้งชีวิต


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 889