Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ประจำปี 2565

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารธนภูมิ กรุงเทพ และโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า นักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565

และทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน


วันที่ 19 -20 สิงหาคม 2565 เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจาก โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้านักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565 ณ อาคารธนภูมิ กรุงเทพ ซึ่งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในสาขา วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสร์ อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรศาสตร์ บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศกว่าร้อยคน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน โดยมี นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และนางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษาฯ ได้ให้แนวคิดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญที่เยาวชนจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในเส้นทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต


นอกจากนี้ ยังได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แบบสมัยใหม่ โดย ศาตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบ่มเพราะปัญญาชน เพื่อเป็นพลเมืองโลกสำหรับศตวรรษที่ 21” ซึ่งทำให้เยาวขนที่มาร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจและสอบถามเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต


สำหรับกิจกรรม Open House เปิดบ้านโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้านักเรียนทุนใหม่ ประจำปี 2565 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ดี มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้มาร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นนักเรียนทุน และการได้ทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้ร่วมกันซ่อมแซมและปลูกป่าชายเลน ซึ่งปี 2565 โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กำหนดซ่อมแซมและปลูกป่าชายเลนจำนวน 5000 ต้น ซึ่งเป็นการร่วมรักษาป่าชายเลน ในโครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 มีเป้าหมาย 50,000 ต้น ในปี 2566


โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากว่าสองทศวรรษ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด มีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และสามารถมีทักษะวิชาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ติดตามข่าวสารต่างๆ จากทุกช่องทางของโครงการทุนฯ

Facebook fanpage https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

เว็บไซต์ https://thaicity4social.com/

ยูทูป https://www.youtube.com/c/thaicity4social

สอบถามเพิ่มเติม 02-254-5002 หรือ 091-119-8101

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

Post Views: 403