ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ปิดทองหลังพระ ดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษามากว่า 19 ปี โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงศ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และนางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างเยาวชนทั่วประเทศให้ได้รับโอกาส เปลี่ยนแปลงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการให้ทุนศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ยากจน จนสามารถสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ กลับไปช่วยเหลือท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งต่างเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ต้องอาศัยงบประมาณ นโยบายที่ต่อเนื่องและระยะเวลาจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างปัจจุบัน สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด .. ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ : https://thaicity4social.com/news-2/ Facebook โครงการทุนการศึกษา : https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/ ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 […]

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวคนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคมจากโควิด-19

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการมอบตุ๊กตา ที่ได้รับบริจาค จากโครงการ “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” โดยมีคุณหมอ นนท์ นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ และพยาบาล เป็นผู้รับมอบตุ๊กตาดังกล่าว เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ ผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไป โครงการ “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริบทของโลก อีกทั้งเพื่อดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัท ส่งเสริมการมีจิตอาสาของพนักงาน ในการทำประโยชน์แก่สังคม จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อขอรับบริจาคตุ๊กตาสภาพดีจากพนักงาน มอบให้เด็กผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “มอบอ้อมกอด HUG แทนความรัก ส่งต่อกำลังใจให้น้อง ๆ ที่ต้องผ่าตัดได้มีพลังที่จะสู้ต่อไป” นอกจากกิจกรรมที่รับบริจาคตุ๊กตาแล้ว โครงการฯ ยังจัดกิจกรรมชิงรางวัล “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เพื่อให้นักเรียนทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า […]

กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน

กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน เนื่องด้วย เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบความรัก และความสุขให้แก่สังคมด้วยการ สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดกิจกรรม “เสียง สร้าง สุข” กิจกรรมให้ความรู้ และชี้ชวนให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดได้รู้จัก และร่วมเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายในวันนั้น พนักงาน ได้วิทยากรรับเชิญจากมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิต และความยากลำบากของคนตาบอดรวมถึงได้เรียนรู้การอ่านหนังสือเสียงเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิฯ อีกด้วย สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด .. ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ : https://thaicity4social.com/news-2/ Facebook โครงการทุนการศึกษา : https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/ […]

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม.

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)กทม. เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรม ช่าง ชอบช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม. ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในการร่วมกันดูแลสังคม โดยการ ส่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของบริษัทมาช่วยกันดูแล และยกระดับความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อชาร์ป และโภชนาการอาหารได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อชาร์ป หม้อหุงข้าวชาร์ป KSH-D77 7.0 ลิตร 1 เครื่อง เตาอบ EO-28 LP 1500 วัตต์ 2 เครื่อง เครื่องปั่นชาร์ป EM-ICE […]

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้าสู่ชาวใต้ เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทยทำให้โรงเรียน และชุมชนในหลายพื้นได้รับความเสียหายประชาชนได้รับเดือดร้อนเป็นวงกว้าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการทุนฯ จึงจัดกิจกรรม “หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้าสู่ชาวใต้” บริจาคอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ (เสื้อผ้าชุดนักเรียนและเครื่องใช้ไฟฟ้า) ให้แก่นักเรียนทุนฯ และโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงชาวบ้านในชุมชนรอบๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้ทุกคนได้พอมีต้นทุนในการใช้ชีวิต และมีกำลังใจ อดทนสู้กับอุทกภัยรวมถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด .. ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ : https://thaicity4social.com/news-2/ Facebook โครงการทุนการศึกษา : https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/ ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-254-5002 091-119-8101 02-254-5003 […]