โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดเวที

“22 ปี โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ส่งต่อแนวคิดสร้าง “คน” สร้างนิเวศการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด”

ถ่ายทอดบทเรียนการทำงานด้านการให้ทุนการศึกษา พร้อมส่งมอบผลการวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบการทำงานด้านสังคมให้เป็นบทเรียนแก่ประเทศ

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ รางน้ำ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน พร้อมด้วยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า และคณะกรรมการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนระดับประเทศเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ


ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลลัพธ์งานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดย ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลลัพธ์งานวิจัยที่ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าได้ทำงานเพื่อสังคมด้านการให้ทุนการศึกษาตั้งแต่วันแรก เพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนสำคัญของการทำงานด้านการศึกษา ต่อไป


สามารถร่วมเแสดงความคิดเห็น และ รับชมการถ่ายทอดสด 💻 ได้ทาง Facebook LIVE

Matichon Online / Prachachat Online /

Khaosod Online / มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 117