ครบแล้ว 50,000 ต้น

นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมปลูกป่าชายเลนกับชุมชน

"โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน"

วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พานักเรียนทุนฯ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนร่วมกับผู้ใหญ่แดง นายวิสูตร นวมศิริ​ นักพัฒนาผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน​ จ.สมุทรสงคราม ที่แก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง​ด้วยการชวนชาวบ้านมาปลูกป่าและรักษาป่าชายเลนมายาวนาน จนพื้นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งในปีนี้ โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลนได้ดำเนินการปลูกและรักษาป่าชายเลนมาครบเป้าหมาย 50,000 ต้น  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ที่เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่านักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้าร่วมกันคิดโครงการปักไผ่ชะลอคลื่น ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม  เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะ   


ภายในงาน ผู้ใหญ่แดง-วิสูตร นวมศิริ ได้พูดถึงประโยชน์ของป่าชายเลน และการให้ความสำคัญของการรักษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนมีความเปราะบางเมื่อได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และน้ำทะเล สามารถสร้างความเสียหายได้ หากไม่มีการรักษาและซ่อมป่าอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมา โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าเห็นความสำคัญของหัวใจในการรักษาป่าชายเลนจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการรักษา และซ่อมแซมให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 ได้มีนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ซึ่งเป็นเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามีจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลน   เพราะต่างเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อสังคมอย่าง มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ซึ่งมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ โดยมีคุณธวัชชัย โตสิตระกูลกรรมการและเลขานุการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้นักเรียนทุนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อสังคมไม่เพียงแต่ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังสนับสนุนแนวคิดให้เยาวชนเหล่านี้ได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

Link ข่าวเพิ่มเติม


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 413