csr

ประกาศผลนักเรียนทุนฯใหม่ 2565

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

เมื่องานอดิเรก กลายเป็นตัวช่วยให้เกิด แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking)

Lean Thinking เป็นแนวคิดที่องค์กรยุคหลังโควิด19 นำมาปรับใช้ เพื่อปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างให้เกิดมูลค่าพร้อมส่งเสริมการปรับตัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จงเป็นดังตาน้ำส่งต่อสิ่งที่ดี ให้เป็นความยั่งยืนแก่สังคมของเรา

ทุกๆยี่สิบปีจะมีกลุ่มของเด็กๆ ที่เป็นวงจรเข้าสู่วัยการเจริญเติบโตไปจนถึงวัยทำงาน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ความแตกต่างและช่องว่างที่เกิดขึ้น ทำให้คนเรามีทักษะและเข้าสู่การพัฒนาที่แตกต่างกัน…

เมื่องานอดิเรกคือความหลากหลายให้ได้เรียนรู้

ทำไมเราจึงต้องมีงานอดิเรก ทำไมดนตรี กีฬาถึงกลายเป็นแหล่งจุดพลังที่ให้ทักษะมากกว่าที่เราคิด เพราะทักษะที่เกิดขึ้น สร้างความสมดุลให้กับชีวิต พัฒนาทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังต้องพร้อมที่จะลงมือทำ

ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ เรายังคงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเสมอ ซึ่งสัญชาตญาณของการอยากเรียนรู้กับสิ่งรอบตัวนั้น…

ประกาศรับนักเรียนทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

ความเคยชิน เป็นสัญญาณอันตราย

ทำไมเราจึงต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา… เพราะหากเราไม่รู้จักที่จะตั้งคำถาม เราจะมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่รู้สึกที่อยากจะหาคำตอบ เพราะการจะได้มาซึ่งคำตอบ จะทำให้เรารู้จักใช้ความคิด ต้องผ่านกระบวนการคิด การค้นคว้า และการลงมือทำ เพื่อให้ได้คำตอบในที่สุด

เปลี่ยนตัวเอง ก่อนที่จะถูกเปลี่ยน

ในยุคการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทำงานหรือริเริ่มหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

ทำดีแล้วไม่ท้อ ทำแล้วต้องทิ้ง

เคล็ดลับอย่างไรในการทำงานเพื่อสังคมให้มีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในยุคนี้ก็ยังคงมีคำถามเสมอว่า เราจะทำดีอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกไม่ท้อ และไม่ทุกข์กับการได้ช่วยเหลือผู้อื่น

1 2 3 4