ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา

(ทุนการศึกษาใหม่ 100 ทุนการศึกษา)

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565

มากกว่าสองทศวรรษ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ได้ส่งต่อการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนา “คน” คือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนที่สุด

หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนฯ

(การพิจารณาให้ทุนการศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการทุนฯ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด)

การพิจารณารอบที่ 1

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขที่ต้องตรงกับที่ประกาศรับสมัคร

2. ความครบถ้วนของเอกสาร

3. ความสอดคล้องและข้อเท็จจริงของประวัติผู้สมัคร


หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านรอบที่ 1 จึงจะได้เข้าสู่การพิจารณารอบที่ 2

การพิจารณารอบที่ 2

1. ความขาดแคลนหรือด้อยโอกาส (ทรัพย์สินหรือรายได้ของครอบครัว ,สภาพที่อยู่อาศัย)

2. ปัจจัยด้านครอบครัว (ศักยภาพของครอบครัวหรือผู้อุปการะที่จะสามารถสนับสนุนการศึกษา)

3. ศักยภาพของผู้เรียน (ผลการเรียน)

4. คุณสมบัติเฉพาะ (ความโดดเด่นด้านกิจกรรม กิจกรรมระหว่างเรียน หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน สังคม)

5. การสัมภาษณ์ผู้สมัคร อาจารย์ผู้รับรองประวัติ และครอบครัว

หากมีรายชื่อ นักเรียนทุนฯ ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายทุนการศึกษาฯ

ก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2565

**หากไม่ดำเนินการจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

หากมีรายชื่อ นักเรียนทุนฯ ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังชี้แจงนโยบายทุนการศึกษาฯ

ก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2565

**หากไม่ดำเนินการจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

ติดตามข่าวสารต่างๆ จากทุกช่องทางของโครงการทุนฯ

Facebook fanpage https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

เว็บไซต์ https://thaicity4social.com/

ยูทูป https://www.youtube.com/c/thaicity4social

สอบถามเพิ่มเติม 02-254-5002 หรือ 091-119-8101


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 2,161