กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกกว้างการเรียนรู้"

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จ.นนทบุรี

"ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 2"

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ณ โรงแรมศักดิ์สยาม นนทบุรี

วันที่ 2- 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดกิจกรรมค่าย เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียนทุนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมศักดิ์สยาม รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี ซึ่งครั้งนี้ยังคงเป็นค่ายที่มุ่งเน้นสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต หรือ Growth Zone ให้เกิดพลังแนวคิดเชิงบวกและรู้จักก้าวข้ามความกลัวและกล้าที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ด้วยกระบวนการที่ได้รับการออกแบบจากทีมวิทยากรมะขามป้อม (มูลนิธิสื่อชาวบ้าน) ที่มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชนกว่าสิบปีในการสร้างกระบวนการตื่นรู้คุณค่าจากตัวเองภายใน สู่การก้าวไปใช้ชีวิตภายนอกได้อย่างเข้มแข็ง

นอกจากนี้นักเรียนทุนได้พูดคุย และได้รับข้อคิด จากคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษาฯ ในกิจกรรมสื่อสารด้วยหัวใจอย่างใกล้ชิด ซึ่งค่ายครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และแพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล จิตแพทย์ ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาให้แนวคิดแลกเปลี่ยนวิธีรับมือกับความเครียด การรับมือกับความวิตกและความกลัวเพื่อก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้

ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดการเรียนรู้ในค่ายครั้งที่ 2 ล้วนมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้นักเรียนทุนได้เติบโตและแข็งแรงทางจิตใจ ก่อนที่จะเรียนรู้โลกภายนอกได้อย่างแข็งแรง เพราะโครงการทุนการศึกษาฯ เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนล้วนมีความงดงามในแบบฉบับของตนเอง และพวกเขาจะสามารถส่งต่อคุณค่าที่ดีแก่คนรอบข้างได้ หากได้รับการสนับสนุนบนเส้นทางที่ดี


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 488