กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกกว้างการเรียนรู้"

วันที่ 16 -19 กันยายน 2565 ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอ10ร์ท จ.นนทบุรี

"ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พาเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าค่าย เปิดโลกกว้างการเรียนรู้"

วันที่ 16 -19 กันยายน ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ณ โรงแรมศักดิ์สยาม นนทบุรี

 

นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และนางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษาฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้แนวคิดกับเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้นักเรียนทุนฯ "ได้ใช้โอกาสอย่างมีคุณค่า" นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมสื่อสารด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงค่ำที่เปิดพื้นที่รับฟัง ไถ่ถามและพูดคุยกับนักเรียนทุนนรายบุคคล

ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 12 กิจกรรม จากวิทยากรมะขามป้อม (มูลนิธิสื่อชาวบ้าน) ที่มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการการเติบโตของเยาวชนทั่วประเทศมามากกว่าสิบปี มีเป้าหมายเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของการส่งต่อให้กับคนรอบข้าง การยอมรับความหลากหลาย การรู้จักสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การเปิดใจที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะปรับปรุงตัวเอง ก้าวไปสู่พื้นที่ Growth mindset ทั้งการเรียน การทำงาน และการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ โดยมี ผศ. นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกรอาจารย์แพทย์ ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดวิธีรับมือกับความเครียดในวัยรุ่น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ดำเนินงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง กว่าสองทศวรรษที่ให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาของนักเรียนทุน สนับสนุนให้เยาวชนที่จะเป็นพลังของประเทศได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 654