Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ายังได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกิจกรรมอาสา และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ "การให้" เพื่อคืนสู่สังคม

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม.

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม.

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชนโครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)กทม.เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรม ช่าง ชอบช่วย ...
หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้า สู่ชาวใต้

หนักจะกลายเป็นเบา น้ำใจกรุงไทยการไฟฟ้าสู่ชาวใต้เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทยทำให้โรงเรียน และชุมชนในหลายพื้นได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับเดือดร้อนเป็นวงกว้างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการทุนฯ จึงจัดกิจกรรม “หนักจะกลายเป็นเบา ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.