ข่าวออนไลน์

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564 “นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์..” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ประสานงานให้ อาสาชุมชน ทยอยปลูกซ่อมต้นกล้าโกงกาง จำนวน 2,500 ต้น เพื่อซ่อมแซมต้นกล้าโกงกางในแปลงปลูกจากปี 2561 ที่เสียหายจากปัจจัยธรรมชาติ… ให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน ต่อไป ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : https://thaicity4social.com/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-254-5002 091-119-8101 02-254-5003 […]

19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

“19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” สร้าง “ผู้รับ” ให้เป็น “ผู้ให้” คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานนี้ นำโดยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหาร โครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน […]

ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

“ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ” วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เข้านมัสการ พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรม โครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ซึ่งพระอาจารย์ไพศาล ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโครงการทุนฯ ในการดำเนินงานเพื่อเยาวชนไทย และยังมีกำหนดที่จะเทศนาธรรมและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนฯ ทั่วประเทศ ในค่ายอบรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษาปี 2563 ภายใต้แนวคิด เติมเต็มศักยภาพรอบด้าน เพื่อจุดประกายคุณค่าในตัวเอง ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : https://thaicity4social.com/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ […]

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม” กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมครั้งนี้โครงการทุนฯ ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ บวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. เป็นหัวหน้าพระวิทยากรในการอบรม แนะแนวสามเณรทุนฯ และร่วมจัดหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรทางธรรมและวิทยากรโลกภายนอกที่มาเติมเต็มทักษะความรู้ และแนวคิด เพื่อให้สามเณรทุนฯ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของศาสนทายาทในพระพุทธศานา ให้สามเณรทุนฯ ได้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สามารถสืบต่อศาสนาได้อย่างเป็นผู้รู้ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างถ่องแท้ และสามารถเผยแพร่แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้ วันเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนฯ ให้เกียรติในการเปิดกิจกรรม โดยได้ย้ำแนวคิดเรื่องความสำคัญของการการศึกษา ว่าแม้จะอยู่ในสมณะเพศ สามเณรทุนฯ ควรหมั่นหาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว […]

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการมอบตุ๊กตา ที่ได้รับบริจาค จากโครงการ “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” โดยมีคุณหมอ นนท์ นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ และพยาบาล เป็นผู้รับมอบตุ๊กตาดังกล่าว เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ ผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไป โครงการ “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริบทของโลก อีกทั้งเพื่อดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัท ส่งเสริมการมีจิตอาสาของพนักงาน ในการทำประโยชน์แก่สังคม จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อขอรับบริจาคตุ๊กตาสภาพดีจากพนักงาน มอบให้เด็กผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “มอบอ้อมกอด HUG แทนความรัก ส่งต่อกำลังใจให้น้อง ๆ ที่ต้องผ่าตัดได้มีพลังที่จะสู้ต่อไป” นอกจากกิจกรรมที่รับบริจาคตุ๊กตาแล้ว โครงการฯ ยังจัดกิจกรรมชิงรางวัล “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เพื่อให้นักเรียนทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า […]

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6 ปลูกแล้ว 30,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” จบลงไปอีก 1 กิจกรรมดี ๆ ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มาหาความรู้ในแบบที่ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่มี คือ กิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” ซึ่งภายในกิจกรรม นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกสมาธิ เจริญสติ ทบทวนปัญญา ไปกับกิจกรรมอบรมจริยธรรม จากพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาบรรยายธรรมะ สอนให้นักเรียนทุนฯ ได้กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น […]

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ร่วมกับ 3ม. ปลูกป่าชายเลน 8,500 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน

กิจกรรม เสียง สร้างสุข สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน เนื่องด้วย เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบความรัก และความสุขให้แก่สังคมด้วยการ สร้างจิตอาสา เพื่อสังคมไทยน่าอยู่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปัน โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดกิจกรรม “เสียง สร้าง สุข” กิจกรรมให้ความรู้ และชี้ชวนให้พนักงาน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดได้รู้จัก และร่วมเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายในวันนั้น พนักงานได้วิทยากรรับเชิญจากมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตและความยากลำบากของคนตาบอดรวมถึงได้เรียนรู้การอ่านหนังสือเสียงเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิฯ อีกด้วย ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : https://thaicity4social.com/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ […]

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม.

กิจกรรม ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชนโครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ)กทม. เสร็จสิ้นไปแล้ว กับกิจกรรม ช่าง ชอบช่วย ชุมชน โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม. ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561  กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในการร่วมกันดูแลสังคม โดยการ ส่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของบริษัทมาช่วยกันดูแล และยกระดับความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อชาร์ป และโภชนาการอาหารได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อชาร์ป หม้อหุงข้าวชาร์ป KSH-D77 7.0 ลิตร 1 เครื่อง  เตาอบ EO-28 LP 1500 วัตต์ 2 เครื่อง  […]

1 2 3