Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

” ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2563

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563 ณ วัดศรีไตรภูมิ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ด้วยวิทยากรทั้งทางโลกและทางธรรม นำโดยพระอาจารย์ พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และพระอาจารย์อีกหลายรูป อาทิ พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก รองเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง , พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร. , พระมหานพดล สุวัณณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต และ คุณหมอ ทญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข และทีมงานมาร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวทางให้สามเณรทุนฯ อีกด้วย

นอกจากสามเณรทุนฯ จะได้รับความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับธรรมะ ด้วยการไปทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน และที่สำคัญ ยังได้ร่วมเดินเท้าธรรมยาตรา กับพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำปาง ซึ่งการเดินนี้ ได้เดินผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ข่าวกิจกรรมโครงการทุนการศึกษา

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน Read more
ผู้ที่ได้รับทุนฯ จากโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด19 จะได้รับทุนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 Read more
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เตรียมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศิษย์เก่า และนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ ในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น Read more
หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล Read more
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า จัดงาน CEO Exclusive meeting เพื่อเชิญสื่อมวลชน และ ผู้บริหารผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์ ร่วมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่โครงการทุนการศึกษา Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 180