Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

” ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2563

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563 ณ วัดศรีไตรภูมิ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ด้วยวิทยากรทั้งทางโลกและทางธรรม นำโดยพระอาจารย์ พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และพระอาจารย์อีกหลายรูป อาทิ พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก รองเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง , พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร. , พระมหานพดล สุวัณณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต และ คุณหมอ ทญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข และทีมงานมาร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวทางให้สามเณรทุนฯ อีกด้วย

นอกจากสามเณรทุนฯ จะได้รับความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับธรรมะ ด้วยการไปทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน และที่สำคัญ ยังได้ร่วมเดินเท้าธรรมยาตรา กับพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำปาง ซึ่งการเดินนี้ ได้เดินผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ข่าวกิจกรรมโครงการทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน Read more
ผู้ที่ได้รับทุนฯ จากโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะคุณ จากสถานการณ์โควิด19 จะได้รับทุนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา Read more
กิจกรรม ปี 2564 ซ่อมป่าแปลงปลูกครั้ง 7 โดย หัวหน้าชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย 50,000 Read more
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 Read more
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
หนังสือรวบรวมแนวคิด เรื่องราว และความประทับใจกับวันสำคัญของนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี Read more
หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 418