ข่าวโครงการทุนฯ

CEO Exclusive meeting

งาน CEO Exclusive meeting วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดงาน CEO Exclusive meeting ขึ้น เพื่อเชิญผู้บริหารของสื่อมวลชน อาทิ คุณปิยะกมล เดชนิมิตรชัย หัวหน้ากองข่าววสังคม สำนักข่าว MCOT คุณสาโรจน์ มณีรัตน์ หัวหน้าข่าว CSR สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ คุณประสาน อิงคนันท์ ผู้บริหารผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์สังคม บูญมีฤทธิ์มีเดีย คุณวิทวัส ชัยปาณี นายกกิติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานบริหาร Creative juice/world group co., ltd เป็นต้น […]

19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

“19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” สร้าง “ผู้รับ” ให้เป็น “ผู้ให้” คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานนี้ นำโดยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหาร โครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน […]

ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

“ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ” วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เข้านมัสการ พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรม โครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ซึ่งพระอาจารย์ไพศาล ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโครงการทุนฯ ในการดำเนินงานเพื่อเยาวชนไทย และยังมีกำหนดที่จะเทศนาธรรมและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนฯ ทั่วประเทศ ในค่ายอบรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษาปี 2563 ภายใต้แนวคิด เติมเต็มศักยภาพรอบด้าน เพื่อจุดประกายคุณค่าในตัวเอง ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : {@brizy_SITE_URL_PLACEHOLDER@}/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ […]

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม” กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมครั้งนี้โครงการทุนฯ ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ บวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. เป็นหัวหน้าพระวิทยากรในการอบรม แนะแนวสามเณรทุนฯ และร่วมจัดหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรทางธรรมและวิทยากรโลกภายนอกที่มาเติมเต็มทักษะความรู้ และแนวคิด เพื่อให้สามเณรทุนฯ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของศาสนทายาทในพระพุทธศานา ให้สามเณรทุนฯ ได้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สามารถสืบต่อศาสนาได้อย่างเป็นผู้รู้ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างถ่องแท้ และสามารถเผยแพร่แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้ วันเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนฯ ให้เกียรติในการเปิดกิจกรรม โดยได้ย้ำแนวคิดเรื่องความสำคัญของการการศึกษา ว่าแม้จะอยู่ในสมณะเพศ สามเณรทุนฯ ควรหมั่นหาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว […]

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” จบลงไปอีก 1 กิจกรรมดี ๆ ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มาหาความรู้ในแบบที่ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่มี คือ กิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” ซึ่งภายในกิจกรรม นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกสมาธิ เจริญสติ ทบทวนปัญญา ไปกับกิจกรรมอบรมจริยธรรม จากพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาบรรยายธรรมะ สอนให้นักเรียนทุนฯ ได้กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น […]

“กิจกรรมโครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบศักยภาพของนักเรียน”

“กิจกรรมโครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบศักยภาพของนักเรียน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในเดือนเมษายน 2561 ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบทั้งความรู้ และกิจกรรมดีๆ ให้ได้ครบ จบ ทั้งครูและนักเรียนทุนฯ  จัดขึ้น วันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้ โครงการทุนฯ ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะจัดให้คุณครูแนะแนว และคุณครูผู้ดูแลทุนฯ ได้พัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ ในการสอนให้เด็กรู้จักการค้นหาตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจแก่ตัวเอง และค้นคว้าหาความรู้เพื่อเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในพิธีเปิด ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นองค์ปาฐก อีกทั้งยังได้ทีมวิทยากรมืออาชีพจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม มาช่วยสร้างสรรค์หลักสูตร และจัดกิจกรรมให้คุณครูที่เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้ และเทคนิคการสอนต่างๆ กลับไปใช้กับนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง ให้นักเรียนได้เดินไปในทางที่ถูกต้อง และมั่นคง ต่อไป ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : {@brizy_SITE_URL_PLACEHOLDER@}/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา […]

แนะแนวการศึกษาสามเณรทุนฯ 2560 “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”

แนะแนวการศึกษาสามเณรทุนฯ 2560 “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร” เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี กับกิจกรรมต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ที่ได้จัดขึ้นเพื่อ ให้สามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดได้เห็นความสำคัญของการศึกษา อันนำไปสู่การตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง อีกทั้งมุ่งหวังให้สามเณรทุนฯ ได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นสามเณรทุนฯ ที่มีการศึกษาที่ดี พร้อมเป็นผู้ครองสมณเพศที่จะสืบทอดศาสนทายาท เผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป ภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้ปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่สามเณรทุนฯในเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต และการบริหารเวลาไม่ให้สูญเปล่า   นอกจากนี้คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และการค้นหาตัวเองเพื่อการศึกษาต่ออีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ ทางโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังได้รับเกียรติจากคณะพระวิทยากรด้านการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่สามเณรทุนฯ อาทิ […]

รวมทีม “อั๊ยยะ” ศิษย์เก่านักเรียนทุน 2560

รวมทีม “อั๊ยยะ”ศิษย์เก่านักเรียนทุน 2560 ผ่านไปแล้วกับการรวมทีมอีกครั้งของ “อั๊ยยะ” ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ในแนวคิด เคลียร์เว สุมหัว รวมใจ พร้อมเพรียง-พรึ่บๆ !! ณ ห้องสัมมนาอาคารธนภูมิ ชั้น 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภายในงานได้แขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณภูมิพัฒน์ ขจรภพ ผู้กรรมการผู้จัดการ บริษัทนกออกเซอร์วิส จำกัด มาถ่ายทอดแนวคิดในการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์เก่า ด้านของบริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่อาคารได้ส่งพี่ๆ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องระบบไฟฟ้าในอาคารมาช่วยต่อเติมปลั๊กไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆ อีกทั้ง คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ ศิษย์เก่าถึงประเด็นของความสำคัญในการ “ค้นหาตัวเอง”  และคุณสงวนศรีได้แนะนำถึงสิ่งที่ศิษย์เก่า รวมถึงนักเรียนทุนควรจะต้องคำนึงอยู่เสมอ 9 สิ่ง คือ 1.       การค้นหาตัวเองเพราะถ้าเราไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคือสิ่งที่ “ใช่” เราจะไปไม่สุด ให้วางเป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาว พร้อมทั้งค้นหาศักยภาพไปพร้อมๆกัน ถ้าเจอโอกาสให้รีบคว้าไว้ […]