กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมค่ายเปิดกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าพาเด็กทุนสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต กับค่ายเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายเปิดกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 16-19 กันยายน 2565

วันที่ 16 -19 กันยายน ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ณ โรงแรมศักดิ์สยาม นนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จ.นนทบุรี

ประกาศผลนักเรียนทุนฯใหม่ 2565

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6 ปลูกแล้ว 30,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ร่วมกับ 3ม. ปลูกป่าชายเลน 8,500 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 เรียนรู้การให้อย่างยั่งยืน ปลูกป่าเพิ่ม 6,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้น

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น

1 2