รวมทีม “อั๊ยยะ”ศิษย์เก่านักเรียนทุน 2560ผ่านไปแล้วกับการรวมทีมอีกครั้งของ “อั๊ยยะ” ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ในแนวคิด เคลียร์เว สุมหัว ...