คินดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 2

“จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

ปิดทองหลังพระ : ไม่ใช่ปลูกแล้วจบ พวกเราอาสาไปซ่อมแซม

วันที่ 30 กันยายน 2560 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับ ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรม โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 2 “ปิดทองหลังพระ : ไม่ใช่ปลูกแล้วจบ พวกเราอาสาไปซ่อมแซม” ขึ้น เพื่อชวนจิตอาสาไปซ่อมแซม ดูแลต้นโกงกางที่ปลูกไว้เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

นอกจากพนักงานจิตอาสาที่ไปร่วมซ่อมแซมแล้ว บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ยังจัดให้พนักงานที่ไม่ได้ไปซ่อมแซมในครั้งนี้ ช่วยกันสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดส่วนร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

 

 

รวมแล้วตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้ว 4,500 ต้น และตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกให้ครบ 50,000 ต้น ภายในปี 2564

อ่านเรื่องราว โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ที่

https://thaicity4social.com/mangrove-forest-project/


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 954