01ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา-ครั้งที่-14-2562