คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3

ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป้าหมาย 50,000 ต้น

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับ ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรม โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 3 โดยชวนพนักงานจิตอาสาจาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคทริค จำกัด ปลูกป่า จำนวน 5,000 ต้น ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรังสรรค กองเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด เป็นประธานในพิธี และยังร่วมปลูกต้นโกงกาง ท่ามกลางสายฝนร่วมกับพนักงานกว่า 200 คน อีกด้วย

รวมแล้วตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้ว 9,500 ต้น และตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกให้ครบ 50,000 ต้น ภายในปี 2564

อ่านเรื่องราว โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ที่

https://thaicity4social.com/mangrove-forest-project/


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

Post Views: 1,080