Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

กิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง

กิจกรรมครั้งนี้โครงการทุนฯ ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ บวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. เป็นหัวหน้าพระวิทยากรในการอบรม แนะแนวสามเณรทุนฯ และร่วมจัดหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรทางธรรมและวิทยากรโลกภายนอกที่มาเติมเต็มทักษะความรู้ และแนวคิด เพื่อให้สามเณรทุนฯ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของศาสนทายาทในพระพุทธศานา ให้สามเณรทุนฯ ได้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สามารถสืบต่อศาสนาได้อย่างเป็นผู้รู้ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างถ่องแท้ และสามารถเผยแพร่แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้

วันเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนฯ ให้เกียรติในการเปิดกิจกรรม โดยได้ย้ำแนวคิดเรื่องความสำคัญของการการศึกษา ว่าแม้จะอยู่ในสมณะเพศ สามเณรทุนฯ ควรหมั่นหาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว อีกทั้งยังมุ่งหวังให้สามเณรทุนฯ ได้นำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อไปสู่หนทางดับทุกข์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภายในกิจกรรม นอกจากจะมีการบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลายสาขาทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว โครงการทุนฯ ยังจัดให้สามเณรได้ทัศนศึกษา ณ มิวเซียมลำปาง เพื่อเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรียนพื้นฐานการอ่านเขียนอักษรธรรมล้านนา นอกจากนี้ พระอาจารย์บวรวิทย์ ยังได้พาสามเณรทุนฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตลำปาง และสักการะพระธาตุลำปางหลวง ,หลวงพ่อเกษม เขมโก ,เรียนรู้เรื่องไฟจากฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เดินธรรมยาตราไปนั่งสมาธิ ถามตอบปุจฉา-วิปัสนา และบวชป่าบนดอยปัง เพื่อให้สามเณรได้เจริญสติ อยู่กับปัจจุบัน และสามารถนำข้อผิดพลาดในอดีตมาปรับให้เป็นประสบการณ์ให้แก่ตนเอง และพุทธศาสนิกชน ต่อไป


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 248