Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา

ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยมีนักศึกษา นางสาว วิยะดา แร่มี และ นางสาวพรพิมล ก๋งพัฒ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ได้ร่วมกันกับทีมส่งสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องปลูกผักไฮโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง” ในประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 2562 ” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 3 คือประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

และยังได้พูดคุยกับ นายอนุชิต วงษ์แก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี (ปีการศึกษา 2562 – 2563) ที่เป็นผู้นำเยาวชนที่มีความโดดเด่นทั้งการเรียนและความเป็นผู้นำ ทั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาวิชาชีพ


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 669