ปกข่าว—-ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม-ด้วยการจัดทำงานวิจัย