Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ข่าวออนไลน์

ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ – กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนฯ 2563

ปลูกต้นกล้าทางธรรม น้อมนำสู่การปฏิบัติ – กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนฯ 2563

ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ...
นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม

นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี ...
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เตรียมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศิษย์เก่า และนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ ในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.