Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว

php
หนังสือรวบรวมแนวคิด เรื่องราว และความประทับใจกับวันสำคัญของนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
php
ปี 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ของการจัดกิจกรรม สามเณรได้ฝึกปฏิบัตินำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสตัวเองให้ได้แสดงศักยภาพด้านทางธรรมและเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด Read more
php
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี Read more
php
หนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคม คือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง และยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆ ในสังคม จึงเกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล Read more
php
โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน Read more
php
วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวคนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคมจากโควิด-19 Read more
หนังสืบรวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคม โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ซึ่งสะท้อนแนวคิดผู้วางรากฐาน และวิสัยทัศน์สำคัญในการดำเนินงาน ตลอดจนสะท้อนกระบวนการดำเนินงานที่มีเป้าหมาย และการติดตามผลที่ชัดเจนในการเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนไทย Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า จัดงาน CEO Exclusive meeting เพื่อเชิญสื่อมวลชน และ ผู้บริหารผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์ ร่วมหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่โครงการทุนการศึกษา Read more
php
โครงการ "คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน" ครั้งที่ 7 ปลูกป่า 10,000 ต้น ด้วยความร่วมมือของหัวหน้าชุมชน Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more
php
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า สานต่อความตั้งใจศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้” ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 50,000 ต้น Read more

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.