คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 เรียนรู้การให้อย่างยั่งยืน ปลูกป่าเพิ่ม 6,000 ต้น

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับ ศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาฯ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรม โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 4 ปลูกป่าชายเลน 6,000 ต้น ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้พานักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ประจำปี 2561 กว่า 150 คน มาช่วยกันปลูกต้นโกงกางกว่า 6,000 ต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุนการศึกษาฯได้เห็นถึงบทบาทของการเป็นจิตอาสาที่ไม่ใช่แค่ให้เงิน หรือการบริจาคสิ่งของ แต่ควรทำในแบบที่เราทำได้ และยั่งยืน “จากผู้รับ กลับเป็นผู้ให้”

รวมแล้วตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ปลูกต้นกล้าโกงกางไปแล้ว 15,500 ต้น และตั้งเป้าหมายว่าจะปลูกให้ครบ 50,000 ต้น ภายในปี 2564อ่านเรื่องราว โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ที่

https://thaicity4social.com/mangrove-forest-project/


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 1,195