Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

Clipping ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พ.ศ. 2562
  • พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562

แนวหน้า ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 16.48 น.

หัวข้อข่าว : จับตากิจกรรมเพื่อสังคมของชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย กว่า 18 ปี

สนุก ออนไลน์

Section : ห้องข่าว

วันที่ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 14.41 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย กว่า 18 ปี

กันยายน 2562
สิงหาคม 2562

โพตส์ทูเดย์ ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 16.45 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่อง คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

มติชน ออนไลน์

Section :

วันที่ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.56 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เดินหน้าต่อเนื่อง "คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ตั้งเป้าห้าหมื่นต้น ส่งต่อการให้ สร้างประโยชน์แก่สังคม"

สำนักข่าวไทย ออนไลน์

Section :

วันที่ : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 12.38 น.

หัวข้อข่าว : ปลูกป่าชายเลน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
พ.ศ. 2563
ธันวาคม 2563

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

Section : ซีเอสอาร์ เอชอาร์ หน้า 27

วันที่ : จันทร์ที่ 7 - พุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงพลังนักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

พฤศจิกายน 2563

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

Section :

วันที่ : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ‘มหิดล’ ถอดบทเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ผลิตคนคุณภาพสู่สังคม-พัฒนาบ้านเกิด

สำหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

Section : Economic Frontline

วันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงพลัง

สำนักข่าวไทย ออนไลน์

Section : คุณภาพชีวิต

วันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 04.03 น.

หัวข้อข่าว : ชูงานวิจัยฯ สะท้อนการพัฒนาคนรุ่นใหม่

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Section : หน้า :

วันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : พลังนักเรียนทุนพร้อมตอบแทนสังคม

ข่าวสด ออนไลน์

Section : ข่าวหน้าใน - การศึกษา

วันที่ : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.01 น.

หัวข้อข่าว : การศึกษา - 'มหิดล' ถอดบทเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ผลิตคนคุณภาพสู่สังคม - พัฒนาบ้านเกิด

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.42 น.

หัวข้อข่าว : 'นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า' รวมพลังตอบแทนประเทศ จากผู้รับ สู่ผู้ให้คืนกลับสังคม

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

Section : หน้า : 2

วันที่ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.49 น.

หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ

สยามรัฐ ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 19.09 น.

หัวข้อข่าว : "หมอเกษม" เปิดปัจฉิมฯ นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยฯ ชี้การศึกษาช่วยพัฒนามนุษย์

แนวหน้า ออนไลน์

Section : ในประเทศ

วันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.31 น.

หัวข้อข่าว : "หมอเกษม" ชี้การศึกษาช่วยพัฒนามนุษย์ แนะผู้ใหญ่ให้โอกาส

INN News ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.49 น.

หัวข้อข่าว : "นพ.เกษม" ย้ำการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์

ตุลาคม 2563

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.06 น.

หัวข้อข่าว : เปิดใจ 'ปิ๊งค์' ฏิษยณัฐิ สกุลมา ศิษย์เก่านักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า นักรังสีการแพทย์ กับปณิธานที่อยากตอบแทนคุณแผ่นดินจากโอกาสที่ได้รับ

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.02 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟ้าลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ จ.กาญจนบุรี ขยายผลตัวอย่างนักเรียนทุนฯ ที่ทำชื่อเสียงแก่ประเทศ

กันยายน 2563

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.18 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62 พฤศจิกายนนี้ คาดส่งต่อแนวคิดการให้คืนกลับสังคมอย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

Section : Biz Movement หน้า : 23

วันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : สตรีตัวอย่าง

ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า ออนไลน์

Section : ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

วันที่ : 3 กันยายน พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าคว้ารางวัล รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

สิงหาคม 2563

มติชน ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.18 น.

หัวข้อข่าว : ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าคว้ารางวัล รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.55 น.

หัวข้อข่าว : ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าคว้ารางวัล รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ข่าวสด ออนไลน์

Section : ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.47 น.

หัวข้อข่าว : ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า คว้ารางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

มติชน ออนไลน์

Section :

วันที่ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : เจาะชีวิต 'หมอกลอฟ' ศิษย์เก่าชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า บนเส้นทางชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ สู่การเป็นหมอรักษาคน

มติชน ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย คาดตอบโจทย์ในหลายมิติให้กับประเทศ

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย คาดตอบโจทย์ในหลายมิติให้กับประเทศ

มติชน ออนไลน์

Section :

วันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : จากลูกชาวนาสู่นักวิจัยผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ

กรกฎาคม 2563

บ้านเมือง ออนไลน์

Section : บันเทิง

วันที่ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.36 น.

หัวข้อข่าว : "เจาะใจ" ผู้บริหารกรุงไทยการไฟฟ้า ระดมทุนการศึกษา ช่วยเด็กไทย

ผู้จัดการ ออนไลน์

Section : กิจกรรมบันเทิง

วันที่ : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.36 น.

หัวข้อข่าว : "เจาะใจ" ผู้บริหารกรุงไทยการไฟฟ้า ระดมทุนการศึกษา ช่วยเด็กไทย

แนวหน้า ออนไลน์

Section : บันเทิง

วันที่ : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.54 น.

หัวข้อข่าว : 'เจาะใจ' ผู้บริหารกรุงไทยการไฟฟ้า ระดมทุนการศึกษา ช่วยเด็กไทย

MCOT.Net ออนไลน์

Section : MCOT TV

วันที่ : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : เจาะใจ คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 22.00 น.

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.09 น.

หัวข้อข่าว : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19 - สานต่อกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนการซ่อมแซมและรักษาป่า

มิถุนายน 2563

มติชน ออนไลน์

Section : ซีเอสอาร์-เอซอาร์

วันที่ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.40 น.

หัวข้อข่าว : '19 ปี 19 พลังความดี ' จากนักเรียนทุนสู่บุคลากรการแพทย์ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ซีเอสอาร์-เอซอาร์

วันที่ : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.40 น.

หัวข้อข่าว : '19 ปี 19 พลังความดี ' จากนักเรียนทุนสู่บุคลากรการแพทย์ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ซีเอสอาร์-เอซอาร์

วันที่ : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.46 น.

หัวข้อข่าว : หัวใจแห่งการให้ "19 ปี สร้างคนกรุงไทยการไฟฟ้าสู่สังคม"

พฤษภาคม 2563

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.21 น.

หัวข้อข่าว : 19 ปี 19 พลังความดี แคมเปญส่งต่อการตอบแทนประเทศ ของนักเรียนทุน ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า “ผมอยากใช้ความสามารถที่มีสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย อยากทำให้คนทั่วโลกรู้ว่าคนไทยเราก็เล่นกีฬาได้ไม่แพ้ชาติอื่น

เมษายน 2563

มติชน ออนไลน์

Section : เด่นวันนี้

วันที่ : 14 เมษายน พ.ศ. 2563, 15.00 น.

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่านักเรียนทุน ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ผลิต Face Shield สนับสนุนทีมแพทย์สู้ COVID-19

มีนาคม 2563

ข่าวสด ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า-ผู้บริหารสื่อ หารือการทำงานเพื่อสังคม

มติชน ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.29 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า-ผู้บริหารสื่อ หารือการทำงานเพื่อสังคม

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น.

หัวข้อข่าว : ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า-ผู้บริหารสื่อ หารือการทำงานเพื่อสังคม

อัมรินทร์ ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2563, 20.43 น.

หัวข้อข่าว : ‘กรุงไทยการไฟฟ้า’ ระดมผู้บริหารสื่อหารือพาเด็กไทยพ้นจากความจนอย่างยั่งยืน

ผู้จัดการ ออนไลน์

Section : ข่าวย่อยประจำวัน

วันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2563, 07.36 น.

หัวข้อข่าว : “กรุงไทยการไฟฟ้า” ระดมสื่อ ถกความร่วมมือการทำงานเพื่อสังคม

บ้านเมือง ออนไลน์

Section : กิจกรรม

วันที่ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2563, 22.02 น.

หัวข้อข่าว : กรุงไทยการไฟฟ้าผนึกผู้บริหารสื่อร่วมมือทำงานเพื่อสังคม

สยามรัฐ ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2563, 20.29 น.

หัวข้อข่าว : “กรุงไทยการไฟฟ้า” ระดมผู้บริหารสื่อหารือความร่วมมือการทำงานเพื่อสังคม

INN News ออนไลน์

Section : สังคม

วันที่ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2563,18.37 น.

หัวข้อข่าว : มหิดลเร่งวิจัยโครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า

กุมภาพันธ์ 2563

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่ : 20-23 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อข่าว : 19 ปี เส้นทางการให้โอกาสทางการศึกษา การสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติชน ออนไลน์

Section : Uncategorized

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:11 น.

หัวข้อข่าว : 19 ปี “ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า” สร้างโอกาสทางการศึกษา ดึง “ม.มหิดล” ร่วมถอดบทเรียนหนุนปัญญาชนไทย

ข่าวสด ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 , 16:52 น.

หัวข้อข่าว : ฉลองก้าวสู่ปีที่ 19 “กรุงไทยการไฟฟ้า”จับมือ “ม.มหิดล” ร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษาการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 -16:50 น.

หัวข้อข่าว : 19 ปี “ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า”สร้างโอกาสทางการศึกษา ดึง “ม.มหิดล” ร่วมถอดบทเรียนหนุนปัญญาชนไทย

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

Section : Focus หน้า : 15

วันที่ : 15 ก.พ. 2563

หัวข้อข่าว : 19ปีของการให้ กรุงไทยการไฟฟ้า ต่อยอดการศึกษา สร้างผู้รับ เป็นผู้ให้

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

Section : Business หน้า : 26

วันที่ : 14 ก.พ. 2563

หัวข้อข่าว : สนับสนุน

ไทยรัฐ ออนไลน์

Section :

วันที่ : 14 ก.พ. 2563 02:49 น.

หัวข้อข่าว : ศธ.ลงนามงานวิจัย 19 ปีกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในชนบท

สำนักข่าวไทย ออนไลน์

Section :

วันที่ : 14 ก.พ. 25630 2:49 น.

หัวข้อข่าว : ศธ.ลงนามงานวิจัย 19 ปีกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในชนบท

ข่าวสด ออนไลน์

Section : uncategorized

วันที่ : 14 ก.พ. 2563, 17:40 น.

หัวข้อข่าว : “19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยกาไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”

มติชน ออนไลน์

Section :

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563- 17:36 น.

หัวข้อข่าว : “19 ปีเส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

Section : คุณภาพชีวิต-สังคม

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อข่าว : 19 ปี ของการให้กรุงไทยการไฟฟ้า ต่อยอดการศึกษาสร้าง“ผู้รับ”เป็น“ผู้ให้”

INN News ออนไลน์

Section : สังคม

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 21:06 น.

หัวข้อข่าว : ศธ.ลงนามงานวิจัย 19 ปีกรุงไทยการไฟฟ้าทุนเพื่อเยาวชน

ผู้จัดการ ออนไลน์

Section : ข่าวลีด+ข่าวย่อยประจำวัน

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.54 น.

หัวข้อข่าว : ศธ.ลงนามงานวิจัย 19 ปีกรุงไทยการไฟฟ้าทุนเพื่อเยาวชน

สยามรัฐ ออนไลน์

Section :

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 17.00 น.

หัวข้อข่าว : "ศธ."ลงนามงานวิจัย 19 ปีกรุงไทยการไฟฟ้าทุนเพื่อเยาวชน

บ้านเมือง ออนไลน์

Section : กิจกรรม

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.44 น.

หัวข้อข่าว : “ศธ.-กรุงไทยการไฟฟ้า” ร่วมลงนามพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

บางกอกทูเดย์ ออนไลน์

Section : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หัวข้อข่าว : ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า จับมือมหิดล พัฒนาวิจัยด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ออนไลน์

Section : ข่าวสำนัก

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อข่าว : สพฐ. ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

มกราคม 2563

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.