รายละเอียด ค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16-19 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จ.นนทบุรี

มากกว่าสองทศวรรษ

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ได้ส่งต่อการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนา “คน” คือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนที่สุด

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนมากว่าสองทศวรรษ โดยในปี 2565 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ (ค่ายกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16– 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โครงการทุนการศึกษาฯ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดหลักสูตรที่เน้นการเปิดว้างทางการเรียนรู้อย่างผสมผสาน การปรับตัวและสร้างสรรค์โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวตนอย่างคู่ขนานทั้งสุขภาพกายและใจและการสนับสนุนการคิดแบบพลเมืองโลก ที่สำคัญเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้ความปลอดภัย การเฝ้าระวังและเว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม


**นักเรียนทุนฯ ทุกคนต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร แม้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ก็ขอให้แจ้งในใบสมัคร

ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ติดตามข่าวสารต่างๆ จากทุกช่องทางของโครงการทุนฯ

Facebook fanpage https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

เว็บไซต์ https://thaicity4social.com/

ยูทูป https://www.youtube.com/c/thaicity4social

สอบถามเพิ่มเติม 02-254-5002 หรือ 091-119-8101


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

Post Views: 886