Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

"19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป

กรุงไทยการไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน"

สร้าง "ผู้รับ"

ให้เป็น "ผู้ให้" คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคม

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งานนี้ นำโดยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหาร โครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในงาน ได้มีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษากับสังคมไทยที่สำคัญ จากผู้แทนภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย โดยภายในงานเสวนาได้จำลองบรรยากาศห้องเรียนแห่งความทรงจำวันวาน ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวของนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาฯ ที่กลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ

อีกทั้ง ภายในงาน ยังจัดให้มีนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราว “19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” รวมถึงเรื่องราวของศิษย์ต้นแบบในสาขาอาชีพต่างๆ โดยจำลองบรรยากาศห้องเรียนแห่งความทรงจำในวันวาน ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถบอกเล่าความรู้สึกผ่านกระดาษโพสต์อิท แปะลงบนกระดานดำได้อีกด้วย

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : https://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มเพื่อาคารธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS