Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
Growth
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม


เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่สำเร็จการศึกษา ในปี 2560-2562 ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 และนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ ปัจจุบัน ทั้งระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ จำนวนกว่าร้อยคน เพื่อแสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยได้รับโอกาส สู่ผู้ให้คืนกลับสังคม โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาฯ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธาน คณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ โรงแรมอามารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษาฯ ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นแนวคิดให้กับนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ได้นำแนวคิดไปใช้ประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ตอบแทนสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต และยังชี้ให้เห็นว่า และให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรที่จะทำงานด้านการให้ทุนการศึกษา ต้องมีการจัดการบริหารที่ดี มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคแต่ให้ผลตอบแทนประเทศที่คุ้มค่า เพราะการศึกษาช่วยพัฒนามนุษย์

นอกจากนี้ คุณสงวนศรียังนำเสนอ เรื่องราว และการดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษาฯ ที่ผ่านมากว่า 19 ปี รวมถึงความคืบหน้าในปัจจุบันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และกรรมการโครงการทุนการศึกษา ฯ ได้รับทราบ ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอความคืบหน้าการการดำเนินงานจัดทำงานวิจัยโครงการทุนการศึกษาฯ ซึ่งพบอัตลักษณ์สำคัญของนักเรียนทุนการศึกษาฯ ร้อยละ 80 เลือกประกอบอาชีพช่วยเหลือสังคมและพัฒนาบ้านเกิด คาดงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยตอบโจทย์ประเทศในหลายด้าน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมได้

ติดตามกิจกรรมของโครงการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และเรื่องราวของตัวอย่างเด็กไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับโอกาสจนสำเร็จการศึกษา สามารถมีอาชีพที่มั่นคง และกลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ ในแคมเปญ 19 ปี 19 พลังความดี ตอบแทนสังคม ของนักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ที่แฟนเพจ Facebook โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด https://www.facebook.com/ThaicityScholarship

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : https://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด – แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 100