Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ที่สำเร็จการศึกษา ในปี 2560-2562 ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 และนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ ปัจจุบัน ทั้งระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ จำนวนกว่าร้อยคน เพื่อแสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยได้รับโอกาส สู่ผู้ให้คืนกลับสังคม โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาฯ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธาน คณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ โรงแรม อามารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษาฯ ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นแนวคิดให้กับนักเรียนทุนฯที่สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ได้นำแนวคิดไปใช้ประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ตอบแทนสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต และยังชี้ให้เห็นว่า และให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรที่จะทำงานด้านการให้ทุนการศึกษา ต้องมีการจัดการบริหารที่ดี มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นซึ่งแม้จะมีอุปสรรคแต่ให้ผลตอบแทนประเทศที่คุ้มค่า เพราะการศึกษาช่วยพัฒนามนุษย์

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากดารานักแสดง คุณนิวชัยพล จูเลียน พาร์ต ที่มาเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ของตัวเอง และทีมกิจกรรม มะขามป้อม ที่จัดกิจกรรมมาเสริมให้ ให้ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ และนักเรียนทุนฯ ได้เห็นถึง “คุณค่า” ของตัวเองที่ไม่ต้องเหมือนใคร เพราะเรามีคุณค่าในแบบของเราเอง


สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน สู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ..

ก้าวสู่สองทศวรรษกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้านการ ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

อ่านบทความ และข่าวอื่นๆ ได้ที่ :

https://thaicity4social.com/news-2/

Facebook โครงการทุนการศึกษา :

https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รธน

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.

Post Views: 922