Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
don'show
Growth
Knowledge sharing
Other E-books
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

"เด็กทุนกรุงไทยการไฟฟ้า กับการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสู่ภายนอกด้วยการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด"

กิจกรรม เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ ครั้งที่ 5

วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม The loft resort กรุงเทพฯ

โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ประจำปี 2566  อย่างต่อเนื่อง โดยมีเยาวชนที่ได้รับทุนฯ จากทั่วประเทศทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์รีสอร์ท   โดยยังคงได้ทีมวิทยากรจากมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือมะขามป้อมมาช่วยสร้างสรรค์กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาต่อเนื่องจากการค่ายการเรียนรู้ในปี 2565 และได้เตรียมแผนวัดผลเชิงประจักษ์รายบุคคลกับเด็กทุนฯ ที่มาเข้าร่วมกิจรรมเพื่อเป็นโมเดลการติดตามผลของกิจกรรมอย่างรอบด้าน และยังช่วยให้นักเรียนทุนฯ ได้เห็นพัฒนาการตัวเองตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจนต่อเนื่องถึงปี 2569 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า

วันแรกกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม โดยพระวชิระ สุปภาโส พระวิทยากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาค่ายโครงการคุณธรรมให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เป็นวิทยากรผ่านกิจกรรมธรรมะ  โดยพระอาจารย์ได้จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์ให้เด็กทุนฯ ได้ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาการรู้จักช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อคนรอบข้าง  และกิจกรรมที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสติและรักษาจิตใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ


ด้านกิจกรรมที่ชวนคิดและชวนแสดงความเห็น โดยวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้มะขามป้อม ได้ให้นักเรียนทุนฯ สะท้อนการตระหนักรู้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและของโลกใบนี้  ทั้งเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนฯ ได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง  ความคิดที่หลากหลาย ทางหพุวัฒนธรรทั้งศาสนาและความเชื่อ    พร้อมวิทยากรที่มอบความรู้ด้านบริหารจัดการการเงินขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการเงินออมและวิธีการวางแผนทางการเงินในอนาคต การเยียวยาวสุขภาพใจในวันที่โลกไม่เป็นอย่างที่เราคิด เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนฯ รู้วิธีจัดการกับปัญหาที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ และช่วยกันสรุปถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในโลกของชีวิตจริงหลังสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ในปี 2566 นักเรียนทุนฯ ยังได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างด้วยวิธีการทำ CPR  จากทีม TEACH FOR LIFE ซึ่งรวมไว้ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการช่วยชีวิต

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสำคัญ คือกิจกรรม สื่อสารด้วยหัวใจ ซึ่งคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ได้เข้าพบเพื่อสื่อสารอย่างใกล้ชิต บรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนและเป็นพื้นที่ Growth zone ให้กับเยาวชนไทยที่ได้รับทุนฯ อย่างต่อเนื่องได้มีช่วงเวลาสำคัญในการตกผลึกความคิด และแลกเปลี่ยนเครือข่ายเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

#ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า #โครงการทุนการศึกษา #เราเชื่อว่าการให้การศึกษาคือการมอบโอกาสทั้งชีวิต

Post Views: 527