Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
กิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

CEO Exclusive meeting

CEO Exclusive meeting

งาน CEO Exclusive meeting วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา ...
โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ ” คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ” ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564 นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์.. เมื่อวันที่ 1 มีนาคมโคร ...
19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

“19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” สร้าง “ผู้รับ”ให้เป็น “ผู้ให้&; คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคมบริษัท กรุงไ ...
ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

“ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ” วันที่ 21 มกราคมคุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เข ...
ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด วันที่ 9 – 13 ธันวาคมณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปางกิจกรรมครั้งนี้โครงการทุนฯ ได้อาราธนานิมนต์พร ...
“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการมอบตุ๊กตา ที่ได้รับบริจาค จากโครงการ นี้ไ ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.