Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ารับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ปิดทองหลังพระ ดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษามากว่าปี โดยมีนาย ...
ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19ในสถานการณ์ที่ไวรัส Covidระบาด ทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ โครงการทุนการศึกษา บริษัท ก ...
CEO Exclusive meeting

CEO Exclusive meeting

งาน CEO Exclusive meetingวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บ ...
โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ ” คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ” ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์..เมื่อวันที่ 1 มีนาคมโครงก ...
19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

“19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” สร้าง “ผู้รับ”ให้เป็น “ผู้ให้&; คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคมบริษัท กรุงไ ...
ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

“ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ”วันที่ 21 มกราคมคุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เข้ ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.