Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

E-book

Clipping ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวออนไลน์

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19ในสถานการณ์ที่ไวรัส Covid-19 ระบาด ทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ โครงการทุนการศึกษา ...
CEO Exclusive meeting

CEO Exclusive meeting

งาน CEO Exclusive meetingวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ...
โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ ” คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ” ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.