Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

E-book

Clipping ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวออนไลน์

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเตรียมจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 60-62

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม ด้วยการจัดทำงานวิจัย19 ปีแล้วกับการให้โอกาสทางการศึกษาเด็กไทยโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ปีนี้โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เตรียมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 ให้แก่ศิษย์เก่าและนักเรียนทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ...
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคมด้วยการจัดทำงานวิจัย

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าส่งต่อองค์ความรู้ให้กับสังคม ด้วยการจัดทำงานวิจัยหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานเพื่อสังคมคือการส่งต่อให้กับคนในสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างแท้จริง ไม่เพียงสร้างคุณค่าแต่องค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมเท่านั้นแต่ยังประโยชน์ครอบคลุมไปถึงมิติต่างๆในสังคม เช่นเดียวกันกับการจัดทำงานวิจัย 19 ปี โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า ...
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา  ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าเยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีนักศึกษา นางสาว วิยะดา ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.