Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ

หนังสือ 19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสการศึกษา

สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน (E-book)

เส้นทางการให้โอกาสทางการศึกษาสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ได้รวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน...

ก้าวต่อจากนี้... เราคงจะได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดจากเหล่านักเรียนทุนฯ ที่เคยเป็นเมล็ดพันธุ์ ได้เติบโตเป็นผลิตผลให้กับประเทศ กลับไปส่งต่อความดี ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ใช้ทุนปัญญาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนทุนฯ ที่ถูกบ่มเพาะ และถูกเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านมาโดยตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

วารสารทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า (E-book)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2563

หนังสือรวบรวมแนวคิด เรื่องราว และความประทับใจกับวันสำคัญของนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า ...
Growth Vol.1

Growth Vol.1

วารสารออนไลน์ที่รวมเรื่องราวน่าสนใจของศิษย์เก่า และนักเรียนทุนฯ กรุงไทยการไฟฟ้า ...

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.