Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
E-book
กิจกรรมเพื่อสังคม
ข่าวออนไลน์
ข่าวโครงการทุนฯ
คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

หนังสือ 19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสการศึกษา

สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน (E-book)

เส้นทางการให้โอกาสทางการศึกษาสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ได้รวบรวมการดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน...

ก้าวต่อจากนี้... เราคงจะได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดจากเหล่านักเรียนทุนฯ ที่เคยเป็นเมล็ดพันธุ์ ได้เติบโตเป็นผลิตผลให้กับประเทศ กลับไปส่งต่อความดี ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ใช้ทุนปัญญาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนทุนฯ ที่ถูกบ่มเพาะ และถูกเติมเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านมาโดยตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

เพราะเราเชื่อว่า การให้การศึกษา คือ การมอบโอกาส “ทั้งชีวิต”

สร้างคนคุณภาพ ที่มีคุณค่าต่อตัวเอง สังคม และประเทศ

วารสารทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า (E-book)

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9)

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-254-5002

091-119-8101

02-254-5003

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

(พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

QUICK LINKS

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.