10/10/2017

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 “ปิดทองหลังพระ”
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 30 กันยายน 2560

ป่าจะสมบูรณ์ได้ ย่อมมีบุคคลที่คอยดูแลป่า เราจึงเปรียบผู้ดูแลนี้..เป็นผู้ปิดทองหลังพระ สักวัน ทองจะล้นมาด้านหน้า และเต็มองค์พระ เกิดเป็นพระที่สวยงาม
03/10/2017

ปิดทองหลังพระ

เพราะ “ปลูก” แล้วต้อง “ไม่จบ” แต่เราต้องดูแลต่อ เพื่อให้ป่ากลายเป็นป่าที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
29/09/2017

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “ต่อยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”  ให้แก่สามเณรทุนการศึกษาขึ้น  ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560  ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  กทม.
27/09/2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ทุนใหม่) ครั้งที่ 3/2560

02/08/2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ทุนใหม่) ครั้งที่ 1/2560

27/06/2017

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 1
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 17 มิถุนายน 2560

สำเร็จลุล่วง ด้วยพลังอาสาสมัคร เกือบ 200 ชีวิต เดินหน้าปลูกป่าชายเลน 5 ไร่ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม...