13/07/2018

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 4
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

เราจะเดินหน้าต่อ โดยจะร่วมมือกับชุมชนในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ครบ 50,000 ต้นในปี 2564
29/06/2018

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 3
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 9 มิถุนายน 2561

50,000 ต้น ไม่ยาก เราจะทำไปเรื่อยๆ เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรา
02/05/2018

สรุปกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13 (ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา)

ผ่านไปแล้ว สำหรับ 2 กิจกรรม ในเดือนเมษายน 2561 ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบทั้งความรู้ และกิจกรรมดีๆ ให้ได้ครบ จบ ทั้งครู และนักเรียนทุนฯ  
18/12/2017

สรุปกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า

เสร็จสิ้นลงไปด้วยดี กับกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า
27/11/2017

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค2)

22/11/2017

แนะแนวการศึกษา สามเณรทุนฯ 2560 ” ต่อ ยอดปัญญา ทัศนาพระนคร”

เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี กับการต่อยอดปัญญา แนะแนวการศึกษา ให้แก่สามเณรทุนฯ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560