11/06/2019

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา วันที่ 21-28 เมษายน 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”

“คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น”
22/05/2019

รายชื่อนักเรียนทุนฯ ได้รับอนุมัติทุนฯ ต่อเนื่อง รอบที่ 1/2562

17/05/2019

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 5
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เริ่มต้นฤดูกาลปลูกป่าในปีนี้ ด้วยการประเดิมปลูกกล้าโกงกาง 8,500 ต้น ..แม้จะเหนื่อย จะร้อน เราก็สู้
26/11/2018

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล”
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล” โ […]
02/11/2018

กิจกรรม “ช่าง ชอบ ช่วย ชุมชน”
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุนชนริมทางรถไฟมักกะสัน (ร่วมใจ) กทม. วันที่ 25 ตุลาคม 2561

กิจกรรม “ช่าง ชอบ ช่วย ชุม […]
17/07/2018

สรุปกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13/2561 ระดับอุดมศึกษา

เสร็จสิ้นลงไปแล้ว กับกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13/2561 ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ นักเรียนทุนฯ ระดับอุดมศึกษา เป็นอย่างดี