ข่าวออนไลน์

รับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

ผู้บริหารกิจกรรมเพื่อสังคมชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้ารับรางวัลสตรีตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ได้ปิดทองหลังพระ ดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษามากว่า 19 ปี โดยมีนายศุภชัย สุทธิพงศ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และนางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างเยาวชนทั่วประเทศให้ได้รับโอกาส เปลี่ยนแปลงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการให้ทุนศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ยากจน จนสามารถสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ กลับไปช่วยเหลือท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งต่างเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินงานเพื่อสังคมที่ต้องอาศัยงบประมาณ นโยบายที่ต่อเนื่องและระยะเวลาจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างปัจจุบัน ส่งผลให้ล่าสุด โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย     ได้มอบรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต “สตรีตัวอย่างแห่งปี  Women of The Year 2020 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ประจำปี 2563 แก่นางสงวนศรี สุทธิพงศ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ในฐานะสตรีตัวอย่างที่ดำเนินงานเพื่อสังคม สร้างประโยชน์แก่ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านทำประโยชน์ด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน  นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม   โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข […]

ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนช่วงโควิด 19 ในสถานการณ์ที่ไวรัส Covid-19 ระบาด ทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เห็นถึงปัญหาดังกล่าว และอยากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคม จึงร่วมมือกับ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อสนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ครอบครัวคนไร้บ้าน เด็กและเยาวชนเร่ร่อน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : {@brizy_SITE_URL_PLACEHOLDER@}/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-254-5002 091-119-8101 02-254-5003 CSR@thaicity.co.th เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. […]

CEO Exclusive meeting

งาน CEO Exclusive meeting วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดงาน CEO Exclusive meeting ขึ้น เพื่อเชิญผู้บริหารของสื่อมวลชน อาทิ คุณปิยะกมล เดชนิมิตรชัย หัวหน้ากองข่าววสังคม สำนักข่าว MCOT คุณสาโรจน์ มณีรัตน์ หัวหน้าข่าว CSR สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ คุณประสาน อิงคนันท์ ผู้บริหารผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์สังคม บูญมีฤทธิ์มีเดีย คุณวิทวัส ชัยปาณี นายกกิติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานบริหาร Creative juice/world group co., ltd เป็นต้น […]

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ ” คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ” ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564 นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์.. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ประสานงานให้ อาสาชุมชน ทะยอยปลูกซ่อมต้นกล้าโกงกาง จำนวน 2,500 ต้น เพื่อซ่อมแซมต้นกล้าโกงกางในแปลงปลูกจากปี 2561 ที่เสียหายจากปัจจัยธรรมชาติ… ให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน ต่อไป ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : {@brizy_SITE_URL_PLACEHOLDER@}/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี […]

19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

“19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้าสู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” สร้าง “ผู้รับ” ให้เป็น “ผู้ให้” คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานนี้ นำโดยคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหาร โครงการทุนการศึกษาฯ ร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน […]

ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ

“ผู้บริหารโครงการทุนฯ เข้าพบพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนฯ” วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ผู้บริหารโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด เข้านมัสการ พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรม โครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ณ โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ซึ่งพระอาจารย์ไพศาล ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโครงการทุนฯ ในการดำเนินงานเพื่อเยาวชนไทย และยังมีกำหนดที่จะเทศนาธรรมและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนฯ ทั่วประเทศ ในค่ายอบรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษาปี 2563 ภายใต้แนวคิด เติมเต็มศักยภาพรอบด้าน เพื่อจุดประกายคุณค่าในตัวเอง ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : {@brizy_SITE_URL_PLACEHOLDER@}/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ […]

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม”

ประมวลภาพกิจกรรม “ปลูกต้นกล้าทางธรรม” กิจกรรมแนะแนวสามเณรทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ณ วัดศรีไตรภูมิ อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมครั้งนี้โครงการทุนฯ ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ บวรวิทย์ รตนโชโต,ดร. เป็นหัวหน้าพระวิทยากรในการอบรม แนะแนวสามเณรทุนฯ และร่วมจัดหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรทางธรรมและวิทยากรโลกภายนอกที่มาเติมเต็มทักษะความรู้ และแนวคิด เพื่อให้สามเณรทุนฯ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของศาสนทายาทในพระพุทธศานา ให้สามเณรทุนฯ ได้มีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สามารถสืบต่อศาสนาได้อย่างเป็นผู้รู้ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างถ่องแท้ และสามารถเผยแพร่แสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้ วันเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธานโครงการทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนฯ ให้เกียรติในการเปิดกิจกรรม โดยได้ย้ำแนวคิดเรื่องความสำคัญของการการศึกษา ว่าแม้จะอยู่ในสมณะเพศ สามเณรทุนฯ ควรหมั่นหาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว […]

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง”

“HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้เป็นตัวแทนในการมอบตุ๊กตา ที่ได้รับบริจาค จากโครงการ “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” โดยมีคุณหมอ นนท์ นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ และพยาบาล เป็นผู้รับมอบตุ๊กตาดังกล่าว เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ ผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไป โครงการ “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” จัดขึ้นเพื่อดำเนินงานช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริบทของโลก อีกทั้งเพื่อดึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัท ส่งเสริมการมีจิตอาสาของพนักงาน ในการทำประโยชน์แก่สังคม จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อขอรับบริจาคตุ๊กตาสภาพดีจากพนักงาน มอบให้เด็กผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “มอบอ้อมกอด HUG แทนความรัก ส่งต่อกำลังใจให้น้อง ๆ ที่ต้องผ่าตัดได้มีพลังที่จะสู้ต่อไป” นอกจากกิจกรรมที่รับบริจาคตุ๊กตาแล้ว โครงการฯ ยังจัดกิจกรรมชิงรางวัล “HUG นี้ไทยซิตี้ให้น้อง” เพื่อให้นักเรียนทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า […]

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6” วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  นักเรียนทุนฯ / พนักงานจิตอาสาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และพนักงานจากบริษัทในเครือ กว่า 300 ท่านเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการ “คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน” 6000 ต้น  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศิษย์เก่านักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 โดยการปักไผ่ชะลอคลื่น จนปัจจุบันมีดินตะกอนสะสมจนสามารถปลูกต้นกล้าได้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคุณรังสรรค์ กองเงิน รองผู้แนวการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และอดีตผู้ใหญ่บ้าน นายวิสูตร นวมศิริ มาร่วมให้กำลังใจ ให้ข้อคิดด้านสิ่งแวดล้อม และลงมือปลูกต้นกล้าร่วมกับพนักงานจิตอาสาจนหมดครบ 6,000 ต้น รวมแล้วตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน […]

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” จบลงไปอีก 1 กิจกรรมดี ๆ ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มาหาความรู้ในแบบที่ในรั้วมหาวิทยาลัยไม่มี คือ กิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี “คิดเป็น เรียนเป็น ตั้งเป้าหมายเป็น ทำงานเป็น” ซึ่งภายในกิจกรรม นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกสมาธิ เจริญสติ ทบทวนปัญญา ไปกับกิจกรรมอบรมจริยธรรม จากพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาบรรยายธรรมะ สอนให้นักเรียนทุนฯ ได้กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น […]

1 2