29/08/2019

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 6
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 11 สิงหาคม 2562

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชาย […]
17/05/2019

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 5
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

เริ่มต้นฤดูกาลปลูกป่าในปีนี้ ด้วยการประเดิมปลูกกล้าโกงกาง 8,500 ต้น ..แม้จะเหนื่อย จะร้อน เราก็สู้
26/11/2018

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล”
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม “ปล่อยกุ้งคืนเล” โ […]
13/07/2018

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 4
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

เราจะเดินหน้าต่อ โดยจะร่วมมือกับชุมชนในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ครบ 50,000 ต้นในปี 2564
29/06/2018

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 3
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 9 มิถุนายน 2561

50,000 ต้น ไม่ยาก เราจะทำไปเรื่อยๆ เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรา
10/10/2017

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 “ปิดทองหลังพระ”
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 30 กันยายน 2560

ป่าจะสมบูรณ์ได้ ย่อมมีบุคคลที่คอยดูแลป่า เราจึงเปรียบผู้ดูแลนี้..เป็นผู้ปิดทองหลังพระ สักวัน ทองจะล้นมาด้านหน้า และเต็มองค์พระ เกิดเป็นพระที่สวยงาม