ข่าวคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน

โครงการ “คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน” ปลูกป่า 50,000 ต้น ภายในปี 2564

โครงการ ” คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ” ปลูกป่า 50,000ต้น ภายในปี 2564 นอกจากเราจะปลูกต้นกล้าโกงกางทุกปีแล้วเรายังดูแลซ่อมแซม เพื่อให้ป่า เป็นป่าที่สมบูรณ์.. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โครงการ คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ประสานงานให้ อาสาชุมชน ทะยอยปลูกซ่อมต้นกล้าโกงกาง จำนวน 2,500 ต้น เพื่อซ่อมแซมต้นกล้าโกงกางในแปลงปลูกจากปี 2561 ที่เสียหายจากปัจจัยธรรมชาติ… ให้ป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน ต่อไป ติดตามกิจกรรมได้ที่ Website : {@brizy_SITE_URL_PLACEHOLDER@}/ Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ติดต่อเรา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (อาคารธนภูมิ ชั้น 9) 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี […]

คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6

“คืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ครั้งที่ 6” วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  นักเรียนทุนฯ / พนักงานจิตอาสาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และพนักงานจากบริษัทในเครือ กว่า 300 ท่านเข้าร่วมปลูกป่าในโครงการ “คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน” 6000 ต้น  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศิษย์เก่านักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งแต่ปี 2557 โดยการปักไผ่ชะลอคลื่น จนปัจจุบันมีดินตะกอนสะสมจนสามารถปลูกต้นกล้าได้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคุณรังสรรค์ กองเงิน รองผู้แนวการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด คุณจุฑามาศ เอี่ยมสระศรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และอดีตผู้ใหญ่บ้าน นายวิสูตร นวมศิริ มาร่วมให้กำลังใจ ให้ข้อคิดด้านสิ่งแวดล้อม และลงมือปลูกต้นกล้าร่วมกับพนักงานจิตอาสาจนหมดครบ 6,000 ต้น รวมแล้วตั้งแต่ 2560 จนถึงปัจจุบัน โครงการ คืนดินคืนป่า รักษาป่าชายเลน […]