ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า

เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวศึกษา

ขยายผลผลลัพธุ์ตัวอย่างนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันขยายผลลัพธ์นักเรียนทุนฯ ที่มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติที่สร้างอาชีพและสร้างงาน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยมีนักศึกษา นางสาว วิยะดา แร่มี และ นางสาวพรพิมล ก๋งพัฒ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ได้ร่วมกันกับทีมส่งสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องปลูกผักไฮโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง” ในประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 2562 " และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 3 คือประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

และยังได้พูดคุยกับ นายอนุชิต วงษ์แก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี (ปีการศึกษา 2562 - 2563) ที่เป็นผู้นำเยาวชนที่มีความโดดเด่นทั้งการเรียนและความเป็นผู้นำ ทั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

สำหรับกิจกรรมการพบปะนักเรียนทุนฯ ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าได้ขับเคลื่อนเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการส่งต่อตัวอย่างของเยาวชนไทยที่สามารถเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม จากผู้รับโอกาสสู่ผู้ให้ ไม่ว่าจะอยู่ในสายการเรียนอะไรหรือทำงานในบทบาทไหน ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตที่โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้าสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่สังคมมาตลอด 19 ปี

ติดตามกิจกรรมได้ที่

Website : http://thaicity4social.com/

Facebook : โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

© 2020 ThaiCity4Social. All Rights Reserved.