13/07/2018

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 4
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

เราจะเดินหน้าต่อ โดยจะร่วมมือกับชุมชนในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ครบ 50,000 ต้นในปี 2564
29/06/2018

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 3
โครงคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 9 มิถุนายน 2561

50,000 ต้น ไม่ยาก เราจะทำไปเรื่อยๆ เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรา
02/05/2018

สรุปกิจกรรม อบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา ครั้งที่ 13 (ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา)

ผ่านไปแล้ว สำหรับ 2 กิจกรรม ในเดือนเมษายน 2561 ที่โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบทั้งความรู้ และกิจกรรมดีๆ ให้ได้ครบ จบ ทั้งครู และนักเรียนทุนฯ  
18/12/2017

สรุปกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า

เสร็จสิ้นลงไปด้วยดี กับกิจกรรม แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า
27/11/2017

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค2)

23/11/2017

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ร่วมตอบคำถาม คอลัมน์ สนามคนเก่ง ฉบับที่ 46

ประกาศรายชื่อ และผลงานผู้ได้รับรางวัลในการร่วมตอบคำถามประจำคอลัมน์ “สนามคนเก่ง” ในวารสารทุนการศึกษาฉลาดคิดส์ ฉบับที่46 เป็นคำถามเปิด ซึ่งน้องๆสามารถตอบได้อย่างกว้าง ไม่มีผิดถูก ไม่รู้น้องๆ ชอบคำถามแบบนี้ไหมคะ เรามาดูคำเฉลยกัน